WERKWIJZE

(foto: SamenloopVoorhoop2014)

Op de eerste afspraak zal ik u tijdens de intake een aantal vragen stellen. Zo wil ik o.a weten welke klachten u heeft en met welk doel u komt. U kunt komen omdat u zichzelf eens heerlijk wilt laten verwennen (ontspanning) of om gericht een klacht te behandelen. Na de intake krijgt u een altijd een ontspanningsmassage. 

Indien u gericht een klacht wilt laten behandelen zal ik een uitgebreide intake met u doen en een behandelplan opstellen en met u bespreken. 
 
Aan het begin van elke afspraak zal ik u vragen naar uw reactie op de laatst genoten behandeling. Uw reactie bepaalt mede of we ons aan het behandelplan houden of dat het nodig is om het behandelplan bij te stellen.
 
Aanmelden:
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden voor een behandeling.
Telefoon : 06-42768639
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Prijs:
1e afspraak (Intake en ontspanningsmassage)  :  60-90 minuten  50 euro
Therapeutische massage  :                                   60-90 minuten  50 euro
Ontspanningsmassage      :                                        30 minuten  35 euro
 
Kleine kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, zeer ernstig zieke mensen ( o.a mensen in palliatieve fase) en ouderen kunnen  een volledige massage (vaak) niet aan.
Herkent u zich in een van genoemde doelgroepen en wilt u graag een behandeling?
Neem contact met mij op zodat we samen een prijs kunnen afspreken.
 
Vergoeding:
Als u een aanvallende verzekering heeft kunt u uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.
Natuurlijk is het wel/niet kunnen declareren en de hoogte van de te ontvangen vergoeding afhankelijk van uw verzekering.

Uw privacy:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Klachtenregeling:

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeut ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.
De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.
U heeft een klacht. Wat nu?
 • Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.
 • Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
 • Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.
Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.
Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNRT (www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling)